PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH:

 

KOREKTA PALIWOWA

Wysokość korekty w miesiącu kwiecień wynosi 11,3%

Cena hurtowa ON Ekodisel: 4 064,00 PLN

Więcej informacji można uzyskać tutaj: http://www.orlen.pl/PL/...

Wysokość korekty paliwowej jest ustalana w pierwszym dniu każdego miesiąca zgodnie z poniższą tabelą.

 

 

CENA ZŁ ZA M3 OD: CENA ZŁ ZA M3 DO: KOREKTA PALIWOWA
2960 3100 4,0%
3100 3270 4,9%
3270 3410

5,8%

3410 3580 6,8%
3580 3710 7,8%
3710 3860 8,9%
3860 4000 10,1%
4000 4140 11,3%
4140 4290 12,7%
4290 4430 14,1%
4430 4580 15,7%
4580 4730 17,7%
4730 4900 20,1%
4900 5140 23,1%